Google
PROMOTION


- เครื่องดูดฝุ่น Dry Vacuum Cleaner
- เครื่องดูดฝุ่น - ดูดน้ำ Wet&Dry Vacuum Cleaner
- เครื่องดูดฝุ่นคลีนรูม Cleanroom


- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (ระบบน้ำร้อน - น้ำเย็น)
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องยนต์

- เครื่องขัดพื้น ยี่ห้อ Matrix
- เครื่องขัดพื้น ยี่ห้อ Champion
- เครื่องขัดพื้นปุ่นเงา ยี่ห้อ Champion
- เครื่องปั่นเงาพื้น ยี่ห้อ Champion
- เครื่องขัดอุตสาหกรรมหนัก ยี่ห้อ
Champion

- เครื่องขัดซักพรม ยี่ห้อ Champion

- เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตาม
- เครื่องขัดพื้นอัตนโนมัติแบบนั่งขับ


- เครื่องกวาดพื้น Sweeper
- เครื่องกวาดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตาม
- เครื่องกวาดพื้นอัตโนมัติแบบนั่งขับ

- เครื่องซักพรม Carpet Extration
- เครื่องซักพรมอัตโนมัติ Auto Carpet Extraction
- เครื่องทำความสะอาดพรม

- ปั้มลม
- ถังฉีดโฟม

- อุปกรณ์คาร์แคร์ Car Care Set
 

 
 
 

     
     
 

เครื่องดูดฝุ่น, ดูดฝุ่น-ดูดน้ำ VACUUM CLEANER
- เครื่องดูดฝุ่น Dry Vacuum Cleaner
- เครื่องดูดฝุ่น - ดูดน้ำ Wet&Dry Vacuum Cleaner
- เครื่องดูดฝุ่นคลีนรูม Cleanroom

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HIGH PRESSURE CLEANER
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (ระบบน้ำร้อน - น้ำเย็น)
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องยนต์


เครื่องกวาดพื้นอัตโนมัติ AUTO SWEEPER

-เครื่องกวาดพื้น Sweeper
-เครื่องกวาดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตาม
-เครื่องกวาดพื้นอัตโนมัติแบบนั่งขับ


เครื่องซักพรม CARPET EXTRACTION
- เครื่องซักพรม Carpet Extration
- เครื่องซักพรมอัตโนมัติ Auto Carpet Extraction
- เครื่องทำความสะอาด
พรม

เครื่องขัดพื้น FLOOR MACHINE

- เครื่องขัดพื้น ยี่ห้อ Matrix
- เครื่องขัดพื้น ยี่ห้อ Champion
- เครื่องขัดพื้นปุ่นเงา ยี่ห้อ Champion
- เครื่องปั่นเงาพื้น ยี่ห้อ Champion
- เครื่องขัดอุตสาหกรรมหนัก ยี่ห้อ Champion
- เครื่องซักพรม ยี่ห้อ Champion


เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ AUTO SCRUBBER
- เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตาม
- เครื่องขัดพื้นอัตนโนมัติแบบนั่งขับ

ปั้มลม & ถังฉีดโฟม AIRCOMPRESSOR

- ปั้มลม
- ถังฉีดโฟม
- อุปกรณ์คาร์แคร์ Car Care Set

บริษัท นีโอแมค อินเตอร์ แอดวานซ์ จำกัด
66/7-8 หมู่ 5 ถนนลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทร.0-2987-9640 ~ 44 แฟกซ์. 0-2987-9689 ~ 90 Email : sales@neomacinter.com